Členovia - vedenie

  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

V súčasnosti sú členmi vedenia súboru:

 

   
Mgr. art. Alena Paulusová
Vedúca súboru a choreografka
Filip Zbihlej
Tanečný pedagóg
Ivana Miženková
Tanečný pedagóg
Pavol Guman
Vedúci ľud. hudby a speváckej zložky
     

Slávka Pavúková
Garderobiérka

Simona Kušnírová
Asistent pre spev

Alexandra Petrová
Asistent tanca
Dávid Guman
Asistent pre spev a ľudovú hudbu

 História vedúcich súboru:


VEDÚCA SÚBORU:

1986 - dodnes : Mgr.art. Alena Paulusová

 

TANEČNÍ PEDAGÓGOVIA:

1987 - 1992 : Roland Čura
1989 - 1990 : Katarína Kuchárová
1993 - 1995 : Stanislav Novotný
1997 - 1999 : Vladimír Polician
1998 - 1999 : Zuzana Gromošová
1999 - 2005 : Katarína Balenčinová
1999 - 2005 : Eduard Demčák
2005 - 2008 : Jakub Klučiar
2005 - 2008 : Denisa Gumanová
2008 - 2012 : Barbora Rusiňáková
2008 - 2009 : Viliam Mikula
2009 - 2010 : Matej Berec
2010 - 2011 : Kamil Kotulič
2011 - 2012 : Stanislav Ľaš
2012 - 2015: Lucia Malagová
2015 - 2016: Vanda Bačová
2016 - 2017: Zuzana Demčáková
2013 - 2017: Jaroslav Sučka
2017- : Ivana Miženková
2017-: Filip Zbihlej

VEDÚCI ĽUDOVEJ HUDBY:

1986 - 1988 : Ján Saloka
1986 - 1989 : Dagmar Zgolová - Čurová
1989 - 1990 : Juraj Macala
1990 - 1991 : Július Selčan
1991 - 1998 : Ján Saloka
1998 - 2007 : Ľubomír Šebej
2007 - 2010 : Vladimír Žigmund
2010 - 2014: Dávid Guman
2014 - 2017: Tatiana Šimoňáková
2017 - : Pavol Guman

VEDÚCI SPEVÁCKEJ ZLOŽKY:

1988 - 1990 : Jana Pitková
1990 - 1990 : Darina Hrušovská
1998 - 2006 : Ľubomír Šebej
2006 - 2007 : Zuzana Bednárová
2007 - 2010 : Dáša Klučiarová
2010 - 2010 : Viktória Verešpejová
2011 - 2014 : Lucia Fecková
2014 - 2017 : Ivanka Svitková
2017 - : Pavol Guman

KOREPETÍTORI :

1986 - 1999 : Michal Kišeľák
1999 - 2005 : Slavomír Sirotňák
2006 - 2006 : Dáša Klučiarová
2007 - 2011 : Ján Majurník


 

Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign