Úspechy súboru

  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

Pripravujeme...

 

Zahraničné zájazdy


1989 - Nemecko
1992 - Fínsko
1994 - Poľsko, Maďarsko
1995 - Česká republika, Rakúsko
1998 - Turecko
2000 - Juhoslávia
2002 - Česká republika
2005 - Maďarsko, Moldavsko, Taliansko
2006 - Česká republika, Bulharsko
2007 - Bosna a Hercegovina
2008 - Turecko, Srbsko
2009 - Rakúsko
2010 - Česká republika, Poľsko
2011 - Rakúsko
2012 - Bulharsko
2013 - Macedónsko
2014 - Turecko, Srbsko
2015 - Bulharsko
2016 - Česká republika
2017 - Albánsko

Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign