Občianske združenie

  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

Vážení rodičia,

milí priatelia DFS Šarišanček !

        Skupina rodičov detí, ktoré boli členmi detského folkórneho súboru Šarišanček v roku 2006, premýšľala nad tým, ako môže pomáhať tomuto výnimočnému detskému umeleckému telesu, keďže s podporou kultúry a voľnočasových aktivít detí je to dnes v našom regióne veľmi žalostné. Aj napriek tomu deti a kolektív pedagógov na čele s vedúcou súboru  Mgr.art. Alenou Paulusovou odvádzajú a vždy odvádzali kvalitnú prácu na pódiách na Slovensku i v zahraničí. My, rodičia a priatelia, sme na nich hrdí, a preto sme sa rozhodli založiť oficiálnu skupinu nadšencov a podporovateľov detského folklórneho súboru Šarišanček.

       Dňa 6.12.2007 bolo na Ministerstve vnútra SR oficiálne zaregistrované občianske združenie  s názvom Priatelia DFS Šarišanček. Jeho členom sa môže stať každý občan SR po dovŕšení 18 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a stanovami združenia www.sarisancek.sk/n/katalog.php. Cieľom tohto združenia je podporovať činnosť všetkých zložiek Detského folklórneho súboru Šarišanček pôsobiacich pod PKO Prešov. Prostriedky, ktoré pomôžu našim deťom zlepšiť ich tréningové podmienky a umožnia zviditeľniť súbor doma i v zahraničí, budú v rámci združenia čerpané nielen z Vašich príspevkov (2,50 €/mesiac) a sponzorských darov, ale hlavne aj z rôznych nadácií a iných fondov na podporu detí a kultúry. O využití týchto prostriedkov budete informovaní minimálne 1x ročne na členskej schôdzi združenia.

      Ak sa rozhodnete stať členom združenia s platnosťou od 1.1.2018, prosím  vyplňte prihlasovací list www.sarisancek.sk/images/files/prihl_list_2015.pdf člena občianskeho združenia Priatelia DFS Šarišanček a doručte ho pani vedúcej súboru                                                                                                                       Mgr.art. Alene Paulusovej.

Členské príspevky (30 €/rok) je možné zaplatiť v hotovosti u pani trenérky, ale najvhodnejšie bankovým prevodom na účet

s názvom        Priatelia DFS Šarišanček,

číslo účtu        262 879 7202

kód banky      1100

IBAN              SK0611000000002628797202

v jednej alebo viacerých splátkach. Tešíme sa na Vašu podporu a spoluprácu.

           

Na poslednej výročnej členskej schôdzi združenia, ktorá sa konala 13.12.2017 boli zvolení:                                                         

Výkonný výbor

 1. Jaroslav Klein
 2. Martina Policianová
 3. Anton Košalko 
 4. Slavomír Jeník
 5. Júlia Miženková
 6. Katarína Balenčinová
 7. Júlia Uhrinaková

Kontrolná komisia

 1. Iveta Trojanovičová
 2. Zuzana Liptáková
 3. Júlia Petrenčáková
 4. Martina Rusinková
 5. Veronika Banasová
Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign