Na stiahnutie

2% z dane
  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

Milí priatelia,
detský folklórny súbor Šarišanček vznikol pri Parku kultúry a oddychu v Prešove 17.marca 1986, kedy bol zakladajúci konkurz. Jeho náplňou je oživovať ľudové zvyky a tradície východoslovenského regiónu, predovšetkým oblasti Šariša, uchovávať tento veľký poklad v tancoch, spevoch a hudbe. Deti zo Šarišančeka zároveň tvoria prirodzenú základňu a prípravu pre starší Šarišan, ako aj ďalšie folklórne i nefolklórne kolektívy. Súbor pozostáva z troch zložiek - tanečnej, hudobnej a speváckej.

Počnúc prvým vystúpením popularita súboru rýchlo rástla, dnes patrí Šarišanček medzi popredné detské folklórne súbory na Slovensku. Počas 24 rokov existencie súboru sa vykryštalizovalo jeho smerovanie, zásluhou skúsených pedagógov sa z kolektívu stalo kvalitné umelecké teleso, schopné interpretovať technicky náročné programové čísla. Šarišanček vzorne reprezentoval mesto Prešov a šarišský región na mnohých prehliadkach, súťažiach, festivaloch, účinkoval v rozhlase, v televízii a pri rôznych iných príležitostiach, 21x účinkoval v zahraničí: JUHOSLAVIE, CZECH REPUBLIC, HUNGARY, ITALY, MOLDAVIA, TURKEY, BOSNA HRCEGOVINA, BULGARIA, AUSTRIA, POLAND,...... 

V súčasnosti v súbore Šarišanček hrá, tancuje alebo spieva viac ako 50 talentovaných detí vo veku od 8 do 16 rokov. Tanečnej zložke súboru pomáha aj tanečná škola, ktorá učí krok po kroku základom tanca a folklóru deti už od 5 rokov. 

Aj v blízkej budúcnosti súbor plánuje reprezentovať východoslovenské ľudové tradície a folklór v zahraničí, ako aj obnovu repertoáru pri príležitosti 25. výročia vzniku súboru. Dňa 11. novembra 2011 predstaví Šarišanček svoj nový premiérový program v Kine Scala v Prešove, na ktorý sa už deti usilovne pripravujú a tešia sa naň.

Radi by sme Vás týmto požiadali o podporu našej folklórnej činnosti  poskytnutím   2% daní z Vašich ťažko zarobených peňazí. Tie by sme radi využili na našu činnosť v roku 2011 a umožnili množstvu detí tráviť svoj voľný čas zachovávaním kultúrneho dedičstva nášho regiónu Šariš.

Veríme, že napriek mnohým záujemcom, ktorí Vás budú oslovovať so žiadosťou o tieto prostriedky, vytvoríte si priestor aj pre naše občianske združenie Priatelia DFS Šarišanček.

 

Vopred Vám ďakujeme                

Mgr.art. Alena Paulusová     
vedúca detského folklórneho súboru Šarišanček 

Mgr. Gabriela Mrázová 
predsedníčka OZ Priatelia DFS Šarišanček

Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign