Tanečná škola

  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

Folklórna tanečná škola pri DFS Šarišanček funguje ako prípravka tanečníkov pre vstup do súboru. Je to jediný možný spôsob, ako sa stať členom Šarišančeka. Deti, ktoré navštevujú tanečnú školu sa postupne učia tanečné prvky a neskôr aj repertoár súboru. Pracujú v troch skupinách, do ktorých sa zatrieďujú podľa stupňa svojho tanečného výkonu.

Noví nádejní tanečníci môžu začať navštevovať tanečnú školu v ktorýkoľvek pondelok v priebehu školského roka.

1. skupina cvičí vždy v čase od 15.15 - do 16.15 hod. Je potrebné doniesť si cvičný úbor, dievčatá sukňu nad kolená, chlapci opasok.

Prijímame deti od 6 - do 9 rokov. Členské v 1. skupine je 8,-€ za 4 tréningy, toto je potrebné vyplatiť pri zápise, teda na prvej skúške.

 

Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign