Prihláška do OZ

2% z dane
  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com
PRIHLASOVACÍ LIST ČLENA
občianskeho združenia PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK

Vážení rodičia, milí priatelia DFS Šarišanček !

  S radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 6.12.2007 bolo na Ministerstve vnútra SR oficiálne zaregistrované občianske združenie  s názvom PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK. Jeho členom sa môže stať každý občan SR po dovŕšení 18 rokov, ktorý súhlasí s poslaním a stanovami združenia (www.sarisancek.sk). Cieľom tohto združenia je podporovať činnosť všetkých zložiek Detského folklórneho súboru Šarišanček pôsobiacich pod PKO Prešov. Prostriedky, ktoré pomôžu našim deťom zlepšiť ich tréningové podmienky a umožnia zviditeľniť súbor doma i v zahraničí, budú v rámci združenia čerpané nielen z Vašich príspevkov (2.50 €/mesiac) a sponzorských darov, ale hlavne z euro fondov. O využití týchto prostriedkov budete informovaní minimálne 1x ročne na členskej schôdzi združenia.
Ak sa rozhodnete stať členom združenia s platnosťou od 1.1.2016, prosím  vyplňte prihlasovací list člena občianskeho združenia PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK a doručte ho pani vedúcej súboru Mgr.art. Alene Paulusovej alebo pošlite na adresu

     Mgr. Gabriela Mrázová
     Murárska 7288/9
     080 01 Prešov


Členské príspevky (30 €/rok) je možné zaplatiť v hotovosti u pani trenérky, ale najvhodnejšie bankovým prevodom na účet

s názvom     PRIATELIA DFS ŠARIŠANČEK,
číslo účtu     262 879 7202
kód banky    1100

IBAN           SK0611000000002628797202

v jednej alebo viacerých splátkach. Tešíme sa na Vašu podporu a spoluprácu.

 

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU

Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign