Výročné správy

  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com
Správa o činnosti OZ za rok 2017

Správa o činnosti OZ "Priatelia DFS Šarišanček" za uplynulý rok t.j. od 16.11.2016 do 12.12.2017

Správa o činnosti OZ za rok 2016

 Správa o činnosti OZ „Priatelia DFS Šarišanček“ za uplynulý rok t.j. od 06.10.2015 do 15.11.2016

Správa o činnosti OZ za rok 2015

 Správa o činnosti OZ „Priatelia DFS Šarišanček“ za uplynulý rok t.j. od 29.10.2014 do 7.10.2015

 

Správa o činnosti OZ za rok 2014

Správa o činnosti OZ „Priatelia DFS Šarišanček“ za uplynulý rok t.j. od 25.10.2013 do 28.10.2014.

Správa o činnosti OZ za rok 2013

Správa o činnosti OZ „Priatelia DFS Šarišanček“ za uplynulý rok t.j. od 18.10.2012 do 24.10.2013

Správa k činnosti OZ za rok 2012

OZ Priatelia DFS Šarišanček v tomto roku 6.decembra zaháji už šiesty rok svojho pôsobenia. V piatom roku svojej činnosti sa rozrástol počet členov nášho združenia a rozšírilo sa aj množstvo a druh činností...

Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign