Ponuka programov

  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

Detský folkórny súbor ŠARIŠANČEK vznikol pri Parku kultúry a oddychu v Prešove v roku 1986. Jeho náplňou je oživovať ľudové zvyky a tradície východoslovenského regiónu, predovšetkým oblasti Šariš, uchovávať tento veľký poklad v tancoch, spevoch a hudbe. Už názov súboru nám napovedá spätosť s mládežníckym folklórnym súborom ŠARIŠAN, pre ktorý tvorí prirodzenú základňu.

Súbor pozostáva z troch zložiek - tanečnej, hudobnej a speváckej. V súčasnosti kolektív združuje viac ako 60 členov. Všetci sú žiakmi prešovských základných a stredných škôl.

Počnúc prvým vystúpením popularita súboru rýchlo rástla, dnes patrí ŠARIŠANČEK medzi popredné detské folklórne súbory na Slovensku. Počas 27 rokov existencie súboru sa vykryštalizovalo jeho smerovanie, zásluhou skúsených pedagógov sa z kolektívu stalo kvalitné umelecké teleso, schopné interpretovať technicky náročné programové čísla. Súbor ŠARIŠANČEK vzorne reprezentoval mesto Prešov a šarišský región na mnohých prehliadkach, súťažiach, vystupoval na folklórnych festivaloch vo Východnej, Strážnici, Medzilaborciach, Svidníku, Raslaviciach, účinkoval v rozhlase, v televízii a pri rôznych iných príležitostiach.

Ponuky programov :


1. Celovečerný program, v ktorom účinkujú všetky tri zložky súboru. Program je zostavený z ucelených programových čísel. Tvoria ho tance a spevy zo Šariša, ale aj Zemplína, Spiša, tiež tance a spevy Rómov, žijúcich na Slovensku.

2. Komorný program, v ktorom účinkujú 4 tanečné páry, sólistky speváčky a ľudová hudba / prípadne playback/.

3. Príležitostné programy - vianočný program, samostatné programové čísla podľa požiadaviek objednávateľa

4. Výchovné koncerty pre školy - celosúborové vystúpenie s náučným sprievodnym slovom o ľudových tradíciach, hudbe, speve, tancoch

5. Experimentálny program: "Stretnutie s budúcnosťou" - programový blok je fiktívnou predstavou o stretnutí detí s návštevníkmi z vesmíru

Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign