DVD na predaj

  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com
25.výročie súboru

Videozáznam slávnostného premierového programu

11.11.2011 Kino Scala Prešov

V prípade záujmu kontaktujte:

Mgr. art Alena Paulusová
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

 1. ŠARIŠ POLKA
  choreografia: Alena Paulusová,
  hudobná úprava: Maroš Hafič NAPISAL MI MILI
  výber piesní: Lucia Fecková,
  hudobná úprava: Dávid Guman
 2. SEN
  choreografia: Barbora Rusiňáková,
  hudobná úprava: Ladislav Kišeľák
 3. ZA VALALOM VODA TEČE
  hudobná úprava: Marián Sirka
 4. MY VERSUS ON( I )
  choreografia: Viliam Mikula,
  hudobná úprava: Ján Majurník
 5. MORENA
  choreografia: Alena Paulusová
  hudobná úprava: Ján Majurník
 6. ČIRIKLORO
  výber piesní: Vladimír Žigmund,
  hudobná úprava: Ľubomír Šebej
 7. KORYTÁRI
  choreografia: Alena Paulusová,
  hudobná úprava: Vladimír Žigmund
 8. NAJKRAJŠE POPKY
  hudobná úprava: Vladimír Žigmund,
  scénické spracovanie: Alena Paulusová
 9. ZEMPLÍN
  choreografia: Alena Paulusová,
  hudobná úprava: Ladislav Kišeľák
 10. PO GURAĽSKY
  hudobná úprava: Ján Saloka
 11. GORALSKÝ TANEC
  choreografia: Jakub Klučiar, František Gálik,
  hudobná úprava: Marián Sirka, Ladislav Kišeľák,
  scénická úprava: Alena Paulusová

  DRAMATURGIA A RÉŽIA: Alena Paulusová

"NAŠEMU ŠARIŠU NA ŠVECE ŇIT PARI..."

Premiérový program k 20.výročiu vzniku DFS Šarišanček.

V prípade záujmu kontaktujte:

Mgr. art Alena Paulusová
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com

 1. STRETNUTIE S BUDÚCNOSŤOU
  choreografia: Alena Paulusová
  autor hudby: Ľubomír Šebej
 2. A MI DZIVKY ŠIKOVNICE
  hudobná úprava: Mgr. Ľubomír Šebej
 3. KRUCENA
  choreografia: Alena Paulusová
  hudobná úprava: ing. Marián Sirka
 4. KED SOBI ZAŠPIVAM
  hudobná úprava: Mgr. Ľubomír Šebej
 5. GORALSKÝ TANEC
  choreografia: Jakub Kľučiar
  hudobná úprava: Ing. Marián Sirka
 6. ČIRIKLORO
  hudobná úprava: Mgr. Ľubomír Šebej
 7. KORYTÁRI
  choreografia: Alena Paulusová
  hudobná úprava: Mgr. Vladimír Žigmund
 8. HORE RIBKI HORE
  hudobná úprava: Mgr. Ľubomír Šebej
 9. PRI MUZIKE
  choreografia: Alena Paulusová
  hudobná úprava: Mgr. Ľubomír Šebej

  NÁMET, DRAMATURGIA, RÉŽIA: Alena Paulusová
Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign