Napísali o nás

Facebook
  
DFS Šarišanček
Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba
Nám.Kráľovnej pokoja 2
080 01 Prešov
tel.: +421 51 7718 601
mail: sarisancek@gmail.com
Detský folklórny súbor Šarišanček má za sebou ďalší premiérový program

Stretnutie s inou civilizáciou

Našemu Šarišu na švece ňit pari... Taký je názov premiérového programu Šarišančeka, ktorý tento detský folklórny súbor pripravyl pri dvadsiatom výročí svojho vzniku.

Zriaďovateľom súboru je Park kultúry a oddychu v Prešove. Program uvedie v premiére v piatok tohto týždňa a v repríze o dva dni neskoršie.

Vedúcou Šarišančeka je od jeho vzniku choreografka Alena Paulusová. "Zakladajúci konkurz do súboru bol 17. marca 1986," zaspomínala si. Premiérový program, ktorý chystá k svojej dvadsaťročnici, je v poradí štvrtou premiérou. Jeho názov, ako uviedla vedúca, je "výňatkom z úslovia" dnes už nebohého Jozefa Príhodu, zanieteného folkloristu, dramaturga folklórneho súboru dospelých Šarišan aj speváka ľudových piesní, ktorého pokračovanie znie: "Dobre še tu čuje jak mladi tak stari, dobre še tu čuje jak v žime tak v ľece, ja Šarišan chcem bic i na druhim švece."

Ako vysvetlila, "ide o program kompletne nový, s novými choreografiami, s novými hudobnými a speváckymi úpravami". Konkretizovala, že "Šarišanček bol orientovaný predovšetkým na prezentáciu folklóru regiónu Šariša, hoci aj v minulosti sme uvádzali tiež folklór z príbuzných regiónov. V tomto trende pokračujeme ďalej. V našom novom premiérovom programe budú zo severu aj goralské tance. A keďže máme veľmi temperamentný folkór Rómov, samozrejme, aj nové rómske choreografie a spevy. A pretože som zároveň choreografka súboru, dovolila som si urobiť istý experiment: niečo také ako vyššia štylizácia folklóru." Experiment, ako konštatovala, "zostavila" do uceleného bloku. "Hľadala som novú tému. Snažila som sa nájsť tému, ktorá možno ešte nebola stvárnená spolu s folklórom," podotkla. Novou témou, ako dodala, je stretnutie pozemšťanov s inou civilizáciou. "Zvolila som túto cestu aj preto, lebo dnešná mladá generácia viac inklinuje k modernejším tancom. Chceli sme ich skĺbiť dokopy s folklórnymi tancami. Aj trochu tej moderny, aj trochu folklóru," načrela do zákulisia chystaného premiérového programu. "Takže to bude časť programu. A časť programu bude v tradičnom duchu," povedala.

Podľa jej vyjadrenia bude v novom premiérovom programe približne sedemdesiat účinkujúcich. "Základom je, samozrejme, súbor Šarišanček. Vystúpia však aj niektorí členovia súboru Šarišan, ktorí predtým tancovali v Šarišančeku. Gro súboru Šarišan tvoria tak či tak bývalí členovia súboru Šarišanček. Som aj vedúca tanca súboru Šarišan, takže poznám všetkých a robím s nimi. V podstate všetci muži, ktorí sú v Šarišane, prešli Šarišančekom a takmer všetky tanečnice. Z priestorových dôvodov, z možností, ktoré budeme mať na javisku, sme vybrali len niekoľkých. Zaangažovaní budú aj členovia ľudovej hudby Šarišana, ktorí do nej takisto plynule prechádzajú z našej ľudovej hudby. V novom programe sa zúčastní aj najmenšia generácia - prípravka Šarišančeka. Sú to členovia folklórnej tanečnej školy, ktorá pri Šarišančeku funguje už šesť rokov. Do Šarišančeka už nerobíme konkurzy, preto sme zriadili folklórnu tanečnú školu. Navštevujú ju deti zhruba od piatich alebo šiestich rokov," vysvetľovala.

"Nerobila som ako choreografka kompletne celý program," poznamenala a pokračovala: "Ako hosť dostal príležitosť náš tanečný pedagóg Jakub Klučiar, ktorý tiež vyrástol v Šarišančeku a dnes je tanečníkom Šarišana. Takže bude uvedená aj jedna jeho choreografia. Hudobné úpravy urobil väčšinou vedúci ľudovej hudby a zároveň vedúci dievčenskej speváckej skupiny Ľubomír Šebej. Pri hudobných úpravách sme spolupracovali aj s Vladimírom Žigmundom a s Mariánom Sirkom."

Na zakladajúci konkurz Šarišančeka pred vyše dvadsiatimi rokmi prišlo podľa jej slov asi dvesto detí. "Rozdelili sme ich do dvoch skupín a postupne sa formovala v prvom rade tanečná zložka súboru. V jeseni bola vytvorená aj ľudová hudba. Naše prvé vystúpenie bolo na sklonku roku 1986 na okresnej súťaži, na ktorej Šarišanček obsadil prvé miesto a postúpil na krajskú súťaž. Na detskom folklórnom festivale, zhodou okolností v Prešove, získal hneď aj ocenenie. Takže to bol taký raketový štart súboru. Myslím si, že na tomto dosť vysokom stupni interpretácie aj tvorby ostal. Mám taký trend, že netreba ostať pri autentickom folklóre, ale posunúť latku do vyššej štylizačnej roviny," spomenula.

Koľko detí "prešlo" súborom od jeho vzniku? Alena Paulusová odhaduje, že približne päťsto. "Prvú premiéru sme mali v roku 1989. Potom sme sa rozhodli uvádzať premiérový program každých päť rokov. Nasledujúca premiéra teda bola pri desiatom výročí, ďalšia pri pätnástom výročí a teraz bude štvrtá premiéra. Na každú premiéru pripravíme nový program. Samozrejme, úspešné programové čísla z predchádzajúcich premiér zostávajú v kmeňovom repertoári súboru," stručne "zhrnula" históriu Šarišančeka. Pripomenula tiež, že je to dosť "rozcestovaný" súbor. "Naším prvým zahraničným zájazdom bol zájazd do nemeckého mesta Remscheid, ktoré je partnerským mestom Prešova. Bolo to v roku 1987. Potom sme sa zúčastnili na rôznych festivaloch v Čechách, Poľsku, v Maďarsku, na medzinárodnom detskom folklórnom festivale vo Fínsku, v Taliansku. Minulého roku sme boli na medzinárodnom súťažnom festivale v moldavskom hlavnom meste Kišinev, kde Šarišanček získal titul laureáta festivalu", skonštatovala.

« späť na zoznam  |  ID: 5
Untitled Document
© 2013 OZ DFS Šarišanček | All rights reserved.
Design © 2013 by w-ign